Primarul Comunei Corcova.

La data de 27.09.2020 a fost ales Primarul Comunei Corcova in persoana d-ului Giubega Ion.Cetatenii comunei Corcova au ales in majoritate atat candidatul pentru functia de primar cat si candidatii pentru consiliul local din partea PNL.

Mai multe informatii...

Multumim

  • Guvernului Romaniei
    Pentru ajutorul si sustinerea, in bune conditii a acestui site si a informatiilor ce sunt actualizate pe el.
  • Consiliului Judetean
    Pentru sprijinul de care a dat dovada in toti acesti ani, fiind alaturi de comuna noastra si de consiliul local al comunei.

Detalii de Contact

image (+4) 0252 38 34 64
 
image Primaria Corcova
Comuna Corcova
Judetul Mehedinti
Romania
 
image primariacorcova@pejmh.ro

Organigrama

Lista Consiliului Local care administreaza comuna Corcova din judetul Mehedinti.

Conform alegerilor locale din 2016 oferim lista tuturor celor care au fost alesi pentru a reprezenta aceasta comuna din punct de vedere administrativ, politic si social.

Mai multe informatii...

Educatia si Cultura

În comuna Corcova funcţionează unităţi de învăţământ, preșcolar și şcolar.

La nivel local există 2 cămine culturale. În cadrul acestora se organizează dansuri susținute de către ansambluri folclorice, evenimente culturale, etc.

Mai multe informatii...

Istoria

Corcova este atestat în hrisovul emis de Radu cel Frumos, anul 1472.

Într-un hrisov datat din 29 iunie 1497, Radu cel Mare face danie Mânăstirii Tismana 300 vedre de vin provenit de la Jidoștița.

Mai multe informatii...

Geografia

image

Comuna Corcova este situată în nord-estul judeţului Mehedinţi, sud-vestul României, la o distanță de 55 km de municipiul reședință de județ, orașul Drobeta Turnu Severin.

Mai multe informatii...

Resurse Umane

În anul 2014 comuna Corcova avea 5.248 locuitori. La recensământul din anul 2002 comuna Corcova avea o populaţie stabilă de 6.130 locuitori iar în anul 2011 de 5.252 locuitori.

Structura pe sexe este puțin dezechilibrată, populația masculină fiind mai mare cu 74 de persoane (Masculin 2664, Feminin 2588).

Se observă o scădere a populației din anul 2002 până in 2011, apoi procesul involutiv stagnează. Acest proces involuntiv al populației se datorează în mare parte migrației unei părți din foța de muncă spre localitățile dezvoltate și scăderea natalității.

Majoritatea locuitorilor sunt români cu o minoritate de maghiari și rromi.

Piaţa Muncii

România reprezintă statul din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată pondere a populaţiei rurale, fiind urmată la distanţă semnificativă de Polonia şi Bulgaria.

Conform INS, România se evidenţiază atât prin ponderea ridicată a populaţiei rurale (aproape 45% din totalul populaţiei, reprezentând 9,65 milioane persoane – INS, Anuarul statistic 2009) cât şi prin valorile deficitare ale indicatorilor socio-economici înregistraţi în rural. Piaţa muncii din mediul rural este dominată de ocupaţiile calificate manuale (agricultori şi meșteșugari).

Statistic, reiese că în anul 2010, aproape 52% din populaţia activă din mediul rural lucra în agricultură, în timp ce, la nivel naţional, sectorul agricol concentra 31,9% din totalul persoanelor ocupate.

La sfârșitul lunii decembrie 2013 în județul Mehedinți erau înregistrați la nivel de județ un număr total de 12.295 someri, ceea ce corespunde unei rate a somajului de 10,25 %.

Populația activă de pe raza comunei Corcova este reprezentată în principal de agricultură apoi de comerț prin mici magazine și servicii către populație.

Populația inactivă de pe raza comunei este reprezentată în principal de pensionari apoi urmată de școlari și apoi șomeri.