Primarul Comunei Corcova.

La data de 27.09.2020 a fost ales Primarul Comunei Corcova in persoana d-ului Giubega Ion.Cetatenii comunei Corcova au ales in majoritate atat candidatul pentru functia de primar cat si candidatii pentru consiliul local din partea PNL.

Mai multe informatii...

Multumim

  • Guvernului Romaniei
    Pentru ajutorul si sustinerea, in bune conditii a acestui site si a informatiilor ce sunt actualizate pe el.
  • Consiliului Judetean
    Pentru sprijinul de care a dat dovada in toti acesti ani, fiind alaturi de comuna noastra si de consiliul local al comunei.

Detalii de Contact

image (+4) 0252 38 34 64
 
image Primaria Corcova
Comuna Corcova
Judetul Mehedinti
Romania
 
image primariacorcova@pejmh.ro

Organigrama

Lista Consiliului Local care administreaza comuna Corcova din judetul Mehedinti.

Conform alegerilor locale din 2016 oferim lista tuturor celor care au fost alesi pentru a reprezenta aceasta comuna din punct de vedere administrativ, politic si social.

Mai multe informatii...

Educatia si Cultura

În comuna Corcova funcţionează unităţi de învăţământ, preșcolar și şcolar.

La nivel local există 2 cămine culturale. În cadrul acestora se organizează dansuri susținute de către ansambluri folclorice, evenimente culturale, etc.

Mai multe informatii...

Istoria

Corcova este atestat în hrisovul emis de Radu cel Frumos, anul 1472.

Într-un hrisov datat din 29 iunie 1497, Radu cel Mare face danie Mânăstirii Tismana 300 vedre de vin provenit de la Jidoștița.

Mai multe informatii...

Geografia

image

Comuna Corcova este situată în nord-estul judeţului Mehedinţi, sud-vestul României, la o distanță de 55 km de municipiul reședință de județ, orașul Drobeta Turnu Severin.

Mai multe informatii...

Sănătatea

Din păcate, sistemul public de sănătate românesc este încă incapabil să răspundă cerinţelor unei societăţi moderne în principal din cauza infrastructurii slabe, a insuficienței resurselor umane calificate în mai multe specialitati de bază, precum și în contextul unei capacităţi administrative limitate. Problemele serviciilor de sănătate sunt legate în principal de calitatea, de capacitatea, dar şi de accesibilitatea acestora.

În zona rurală, medicul de familie rămâne în continuare legătura principală între cetăţeni şi sistemul de sănătate. Din acest punct de vedere, gradul de acoperire este mare: aproximativ 96% din populaţia rurală declară că este înscrisă pe listele unui medic de familie.

În prezent servicile medicale în cadrul comunei Corcova sunt asigurate de: Dinspensar 2, Farmacie 1, Cabinet Individual 2, Cabinet Stomatologic 1, Medici 2, Asistenţi Medicali 4, Stomatologi 1, Farmaciști 1, Dispensar Veterinar 1, Medici Veterinari 1, Tehnicieni Veterinari 2.

Asistența socială reprezintă ultima plasă de siguranță a sistemului de protecție socială are drept obiectiv protejarea persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacitatiți competente pentru a se integra social. Accesul la prestații (transferuri bănești) și servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale și de reducere a excluderii sociale. În Romania, marea majoritate a cheltuielilor de asistență socială finanțează prestațiile sociale.

Serviciul de asistență socială este organizat în cadrul primăriei ca serviciu distinct: Rromi 150, Gospodării de rromi 85, Persoane adulte cu handicap(gr.I) de pe raza localității 40, Asistenți personali pentru persoanele adulte cu handicap 8, Copii cu handicap de pe raza localității 10, Asistenți personalipentru copii cu handicap 5.

Rezultatele activităţii în domeniul asistenţei sociale sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Corcova, fără a se depăşi termenele legale de soluţionare a petiţiilor. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt deferite altor instituţii.