Primarul Comunei Corcova.

La data de 27.09.2020 a fost ales Primarul Comunei Corcova in persoana d-ului Giubega Ion.Cetatenii comunei Corcova au ales in majoritate atat candidatul pentru functia de primar cat si candidatii pentru consiliul local din partea PNL.

Mai multe informatii...

Author Archive

Situatia Financiara

image

Situatia Financiara

Facem publica situatia financiară a Comunei Corcova in anul 2016 pentru informarea si transparenţa privind investiţiile, proiectele dar şi cheltuielile ce se săvârşesc la nivel de comună pentru administraţia comunei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al comunităţii

Mai multe informatii…

Strategia Dezvoltare

image

Strategie Dezvoltare

Strategia de Dezvoltare 2014 – 2020 prezintă dezvoltarea Comunei Corcova în perioada actuală, punctele tari cât şi cele slabe ale comunei din punct de vedere economic, dar şi o descriere amănunţită al potenţialului comunei spre o cunoaştere îmbunătăţită a comunităţii.

Mai multe informatii…

Infrastructura

image

Infrastructura Comunei Corcova

În comuna Corcova rețeaua de drumuri este formată din drumuri asfaltate 1,5 km (46 km neasfaltați), drumuri pietruite și drumuri de pămînt.

Drumurile comunale și străzile adiacente în intravilan nu sunt modernizate, nu au trotuare şi sunt degradate acolo unde apele pluviale nu sunt evacuate prin rigole sau șanțuri.

Economia

image

Economia Comunei Corcova

Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre producţie şi servicii.

Investiţiile în economia rurală non-agricolă şi alimentară din spaţiul rural, pe lângă asigurarea creşterii valorii adăugate brute prin procesarea materiilor prime agricole şi neagricole din resurse.

Agricultura

image

Agricultura Comunei Corcova

Terenul arabil are o pondere de 36,8% din suprafaţa comunei și este favorabil culturilor de porumb, grâu, orz, floarea soarelui, etc.

Pe raza comunei Corcova există 1 societate agricolă și 1 specialist agricol în cadrul primăriei. Asocierea proprietarilor de terenuri permite aplicarea unei agriculturi moderne.

Skip to content