Primarul Comunei Corcova.

La data de 27.09.2020 a fost ales Primarul Comunei Corcova in persoana d-ului Giubega Ion.Cetatenii comunei Corcova au ales in majoritate atat candidatul pentru functia de primar cat si candidatii pentru consiliul local din partea PNL.

Mai multe informatii...

Economia

Pontenţialul economic al teritoriului administrativ al comunei Corcova este analizat în funcţie de anumiti indicatori precum: populaţia şi forţa de muncă, unităţile de producţie, resursele naturale, instituţiile publice şi servicii şi infrastructura şi echiparea tehnico edilitară.

Din punct de vedere economic profilul de bază al comunei Corcova îl constituie agricultura. Activitatea agricolă se desfășoară pe suprafețe semnificative. Înterdependența dintre agricultură și creșterea animalelor este puternică.

Pe teritoriul comunei Corcova nu se desfășoară activități economice cu caracter industrial.

Pe teritoriul comunei nu au fost înființate activități economice care să valorifice potențialul uman și material de care dispune comuna.

Situată în apropierea unor poli de atracție urbană (Drobeta Turnu Severin, Craiova, Strehaia, Motru) şi accesul excelent la căile de comunicaţie principale, conferă comunei Corcova un impact pozitiv asupra schimburilor comunității locale cu exteriorul (mărfuri, educație, locuri de muncă) și numeroase avantaje economice.

Comerţ şi Servicii

În prezent, în localitatea Corcova există o serie de obiective de interes public şi economic: Primăria, sediul Biroului de Poliţie, cămin cultural, şcoli, grădiniţe, bibliotecă, farmacie, dispensar uman, biserici, cimitire, magazine alimentare, mici spaţii de prestări servicii şi altele.

Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre producţie şi servicii.

Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Mediul anteprenorial din spațiul rural este în scădere deoarece se confruntă cu provocări majore precum oportunităţile de angajare în scădere în zona sectoarelor primare (în special agricultură), îmbătrânirea accelerată a populaţiei, asociată cu emigraţia tinerilor, un fenomen social care afectează furnizarea de potenţiali antreprenori și dificultatea de a menţine o masă critică de facilităţi care să sprijine dezvoltarea economică.

Dezvoltarea activițăților de industrie și servicii în spațiul rural presupune în primul rând dezvoltarea infrastructurii de acces și utilități iar în al doilea rând atragerea unor investitori români sau străini.

Investiţiile în economia rurală non-agricolă şi alimentară din spaţiul rural, pe lângă asigurarea creşterii valorii adăugate brute prin procesarea materiilor prime agricole şi neagricole din resurse locale.

Pe teritoriul comunei Corcova nu există obiective industriale.

Lista Agenţilor Economici:

 • VITICOLA CORCOVA SRL – Cultivarea strugurilor
 • ALINA & LARISA SRL – Comerț
 • MARIAN & MIHAELA SRL – Comerț
 • ALMA MOBIL TEX SRL – Fabricarea produselor din lemn si pluta
 • CORUNA COM SRL – Comerț
 • PF. BOLDICI NICOLAE –
 • FAINMAR SRL – Fabricarea produselor de morărit
 • DURAC AGRO CONSULTING SRL – Consultanță și management
 • NITU ALEXANDRA CONSTRUCT SRL – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
 • BULDUR SRL – Transporturi rutiere de mărfuri
 • CONS CORCOVA SRL – Închirieri și leasing auto
 • CRISTALIN TRADE SRL – Cresterea bovinelor de lapte
 • DURAC VEGETAL AGRO SRL – Întreținere peisagistică
 • P.P.TRANS COM SRL – Comerț
Skip to content