Primarul Comunei Corcova.

La data de 27.09.2020 a fost ales Primarul Comunei Corcova in persoana d-ului Giubega Ion.Cetatenii comunei Corcova au ales in majoritate atat candidatul pentru functia de primar cat si candidatii pentru consiliul local din partea PNL.

Mai multe informatii...

Infrastructura

Comunicaţii şi Transport

Conform datelor INS, în anul 2011 România, dispunea de o rețea de drumurile comunale (cu o lungime de 31.639 km) din care 48% erau drumuri pietruite şi 29% drumuri de pământ (fiind de multe ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii).

În ceea ce privește accesul la reţelele de distribuţie a apei şi de canalizare, acesta rămâne redus (conform INS, numai 13,6% dintre localitățile rurale fiind conectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă la nivelul anului 2012).

Comuna Corcova este situată în nord-estul județului Mehedinți, la o distanță de 55 km de municipiul reședință de județ, orașul Drobeta Turnu Severin, 83 km de Craiova, 15 km Strehaia și este străbătută de drumul național DN 67.

Deservirea feroviară se asigură prin stația Drobeta Turnu Severin situată la 55 de km față de reședința Corcova.

La nivel de comună transportul de călători este realizat de o firmă privată Locuitorii comunei sunt deserviți zilnic prin curse regulate.

Distanța față de orașele apropiate, port, aeroport, benzinărie, gară: Oraș Strehaia 15 kilometri, Oraș Motru 17 kilometri, Municipiul Drobeta Turnu Severin 55 kilometri, Aeroport Craiova 83 kilometri, Port Drobeta Turnu Severin 55 kilometri, Benzinărie Corcova 0 kilometri, Gară Strehaia 15 kilometri, Drum Național DN67.

Alimentarea cu Energie Electrică

Distribuirea energiei electrice se face pe întreg teritoriul comunei în procent de 100% iar iluminatul public este realizat tot într-un procent de 100%.

Se dorește efectuarea de lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public în toată comună, pe o distanță de 46 km și reducerea consumului energetic al localității prin modernizarea reţelei de iluminat public şi înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte sisteme care reduc consumul de energie electrică.

Alimentarea cu Apă

În comuna Corcova nu există rețea de distribuție a apei potabile. Alimentarea cu apă potabilă și menajeră se face din puțuri. Comuna este cuprinsă într-un proiect intergat intercomunitar Corcova – Broșteni pentru alimentare cu apă – canalizare și asfaltare.

Canalizare, Staţie de Epurare

În comuna Corcova nu există canalizare și stație de epurare și tratare a apelor reziduale.

Apele uzate de la locuinţe şi obiectivele social culturale, se scurg în bazine vitanjabile sau latrine uscate. Se dorește realizarea stației de canalizare si a stației de epurare și tratare aapelor reziduale.

Alimentarea cu Gaze

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale. Prepararea hranei se realizează prin sobe de tip aragaz cu butelii de gaz lichefiat.

Alimentarea cu Căldură

Tinând cont că localitatea Corcova nu deține reţea de distribuţie gaz metan, căldura din gospodării se obţine cu ajutorul sobelor de teracotă sau metal prin folosirea combustibului lichid sau solid (lemne, carbuni). În niciuna din localități nu există surse de căldură care s-ă deservească un sistemm centralizat de alimentare cu căldură.

Telefonie Mobilă şi Fixă

Telefonia mobilă se realizează într-un procent de aproximativ 100%. și cea fixă într-un procent de 100%. Reţele mobile disponibile: Orange, Vodafone, Telekom.

Internet şi Televiziune

Reţeaua de internet este dezvoltată în procent de 100%, deservind locuitorii comunei.

Recepţionarea programelor TV se face prin cablu şi antene satelit iar locuitorii comunei beneficiază de internet atât prin cablu cât şi prin abonamente de date la diferiţi furnizori de telefonie fixă şi mobilă în procent de 100%.

Se dorește asigurarea de facilități pentru investitorii care dezvoltă servicii IT în localitate. Este necesară în continuare modernizarea şi îmbunătăţirea acestora.

Drum Asfaltat

În comuna Corcova rețeaua de drumuri este formată din drumuri asfaltate 1,5 km (46 km neasfaltați), drumuri pietruite și drumuri de pămînt.

Drumurile comunale și străzile adiacente în intravilan nu sunt modernizate, nu au trotuare şi sunt degradate acolo unde apele pluviale nu sunt evacuate prin rigole sau șanțuri.

Comuna este cuprinsă într-un proiect intergat intercomunitar Corcova – Broșteni pentru alimentare cu apă – canalizare și asfaltare.

Se doreste construirea și modernizarea de parcari și trotuare în toată comuna pe o suprafață de 46 km.

Mediu

Amplasată în partea de sud – est a județului Mehedinți, comuna Corcova este situată într-o zonă lipsită de poluare, astfel că teritoriul administrativ prezintă factori de mediu (sol, aer, apă, vegetație), cu calități bune.

Aerul din zonă este curat, fără surse de poluare. Nu există surse generatoare de zgomote, vibrații sau surse de radioactivitate.

Comuna Corcova nu se încadrează în zona comunelor cu risc natural. În perioadele cu precipitații abundente sau topirea zăpezilor, apele râului Cosuștea se umflă înregistrându-se inundații.

Toate propunerile de proiecte pe mediu pentru perioada 2014-2020 vin atât în sprijinul conservării şi protejării mediului cât şi pentru consilierea şi informarea populaţiei pentru protejarea acestuia.

Serviciul de salubrizare este realizat într un procent de 100% prin contract cu o firmă privată (SC.BCA VIO SERVICE SRL).

 
Skip to content