Primarul Comunei Corcova.

La data de 27.09.2020 a fost ales Primarul Comunei Corcova in persoana d-ului Giubega Ion.Cetatenii comunei Corcova au ales in majoritate atat candidatul pentru functia de primar cat si candidatii pentru consiliul local din partea PNL.

Mai multe informatii...

Multumim

  • Guvernului Romaniei
    Pentru ajutorul si sustinerea, in bune conditii a acestui site si a informatiilor ce sunt actualizate pe el.
  • Consiliului Judetean
    Pentru sprijinul de care a dat dovada in toti acesti ani, fiind alaturi de comuna noastra si de consiliul local al comunei.

Detalii de Contact

image (+4) 0252 38 34 64
 
image Primaria Corcova
Comuna Corcova
Judetul Mehedinti
Romania
 
image primariacorcova@pejmh.ro

Organigrama

Lista Consiliului Local care administreaza comuna Corcova din judetul Mehedinti.

Conform alegerilor locale din 2016 oferim lista tuturor celor care au fost alesi pentru a reprezenta aceasta comuna din punct de vedere administrativ, politic si social.

Mai multe informatii...

Educatia si Cultura

În comuna Corcova funcţionează unităţi de învăţământ, preșcolar și şcolar.

La nivel local există 2 cămine culturale. În cadrul acestora se organizează dansuri susținute de către ansambluri folclorice, evenimente culturale, etc.

Mai multe informatii...

Istoria

Corcova este atestat în hrisovul emis de Radu cel Frumos, anul 1472.

Într-un hrisov datat din 29 iunie 1497, Radu cel Mare face danie Mânăstirii Tismana 300 vedre de vin provenit de la Jidoștița.

Mai multe informatii...

Geografia

image

Comuna Corcova este situată în nord-estul judeţului Mehedinţi, sud-vestul României, la o distanță de 55 km de municipiul reședință de județ, orașul Drobeta Turnu Severin.

Mai multe informatii...

Administraţia

Administraţia publică locală se organizează și funcţionează conform, principiului autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii şi descentralizării serviciilor publice, (Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001).

Autonomia locală este un drept exercitat de consiliile locale şi primari, de consiliile judeţene, alese prin vot direct.

Persoanele care își desfășoară activitatea în această instituție, sunt independente faţă de cele centrale, rezolvând treburile publice în ordinea şi după principiile pe care le-a stabilit comunitatea. Toti funcţionarii publici au urmat cursuri de perfectionare organizate de Centrele de Formare pentru Administraţia Publică Locală. Perfecţionarea profesională reprezintă un drept dar şi o obligaţie pentru fiecare funcţionar public, în vederea dezvoltării unui corp profesionist de funcţionari publici şi a competenţelor necesare pentru sprijinirea administraţiei publice.

Pentru primărie, atragerea de fonduri europene reprezintă o prioritate și este considerată o soluţie absolut necesară pentru a asigura dezvoltarea comunei şi de a rezolva probleme majore în comunitate, aceasta depunând eforturi pentru a obţine astfel de fonduri.

Rolul motor în dezvoltarea rurală și în valorificarea oportunitatilor oferite de contextul european revine administrației publice.

Dezvoltarea capacităţii administrative are scopul de a promova şi susţine crearea atât la nivel local a unei administraţii publice care să devină un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune. Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Primaria Corcova, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit; complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.