Educaţia

Educaţia

În comuna Corcova funcţionează unităţi de învăţământ, preșcolar și şcolar: 6 grădinițe și 8 școli cu un număr de 65 de cadre didactice. La nivel de comună se înregistrează un număr de 758 de elevi.

Cultura

La nivel local există 2 cămine culturale. În cadrul acestora se organizează dansuri susținute de către ansambluri folclorice, evenimente culturale, etc.

Evenimente locale:

  • Bâlciul Corcovei – a doua zi de Paște;
  • Breta- Cernaia-Vlădăşeşti, 17 mai – Înălţarea Domnului (Ispasul);
  • Cordun, 26 octombrie – Sf. Mare Mc. Dumitru;
  • Croica- Măru Roşu- Udrişte, 8 septembrie – Naşterea MaiciiDomnului;
  • Imoasa, 6 decembrie – Sf. Ierarh Nicolae.
Biserici

Pe raza comunei se găsesc 8 biserici și cimitire. Biserica Sfinților Voievozi Mihail și Gavril din Corcova monument istoric.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși, apoi baptiști și penticostali.